Żelechów    

Kartka z kalendarza

Dzisiaj jest: Piątek
23 Lutego 2018
Imieniny obchodzą:
Bądzimir, Damian, Florentyn, Łazarz,
Piotr, Romana, Roma, Seweryn

Do końca roku zostało 312 dni.
Zodiak: Ryba

Informacje

Zamówienia publiczne

 

Informacja Przestrzenna

   

      portal_mapowy

 

rdr_odpady

Gospodarka

Pomoc społeczna

Przeciwdziałanie nałogom

Ochrona środowiska

Informator teleadresowy

Gminna Ewid. Zabytków

 

gez

logo_mikroporady2

obywatel_slider
mes_2_niebieski

nieodplatna_pomoc_prawna

Głosujmy na place zabaw w naszej gminie!

nivea_mDbając o wizerunek marki, Nivea Polska ogłosiła akcję budowy 100 placów zabaw w całym kraju, przy czym lokalizację wskazują gminy przekazujące firmie teren pod budowę. Nivea natomiast zobowiązała się do zakupu i montażu urządzeń. Z naszej gminy zgłoszonych zostało pięć lokalizacji przy placówkach oświatowych: w miejscowości Żelechów, Wola Żelechowska, Stary Kębłów, Stefanów, Stary Goniwilk. O tym, gdzie ostatecznie wybudowane zostaną place zabaw, zdecyduje odbywające się w czterech etapach głosowanie.

Więcej… [Głosujmy na place zabaw w naszej gminie!]
 
Zawiadomienie

Burmistrz Żelechowa zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie w dniu 17 czerwca 2011 r. zostanie wywieszony na okres 21 dni, tj. od 17 czerwca 2011 r. do 8 lipca 2011 r. wykaz lokali użytkowych znajdujących się w Żelechowie przy ul. Rynek 1, przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym, na okres do jednego roku.

Więcej… [Zawiadomienie]
 
Jubileusz 15-lecia powstania Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej w Żelechowie

logo_ksnKatolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej w Żelechowie, Urząd Miejski w Żelechowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Jubileusz 15-lecia powstania KSN DS w Żelechowie. Impreza odbędzie się w niedzielę, 19 czerwca, na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Letnisko. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka.

Więcej… [Jubileusz 15-lecia powstania Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej w Żelechowie]
 
Triumf młodzieżówek z OSP Żelechów

dsc_0099_130W niedzielne popołudnie, 12 czerwca, na stadionie Klubu Sportowego „Sęp” zostały przeprowadzone V Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów (CTIF).

Więcej… [Triumf młodzieżówek z OSP Żelechów]
 
Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

wfosigwBurmistrz Żelechowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków skierowany do osób fizycznych.

Więcej… [Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków]
 
V Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP

znak_zospZarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie oraz Urząd Miejski w Żelechowie zapraszają na V Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF. Zawody odbędą się w niedzielę 12 czerwca o godz. 14.00 na stadionie Klubu Sportowego „Sęp” przy ul. Chłopickiego.

Więcej… [V Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP]
 
Spotkanie po latach

dscf4339_mW sobotę, 4 czerwca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie obchodzono jubileusz 70-lecia kształcenia zawodowego i 50-lecia Technikum Geodezyjnego połączony ze zjazdem absolwentów wszystkich kierunków kształcenia.

Więcej… [Spotkanie po latach]
 
Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa o sprzedaży nieruchomości

Burmistrz Żelechowa informuje, że Gmina Żelechów ma w swoim zasobie gruntów komunalnych nieruchomości położone na terenie Gminy Żelechów, które mogą być sprzedane przez Gminę na cele prowadzenia na tych nieruchomościach działalności gospodarczej. pdf Treść ogłoszenia

 
Seans filmowy w Ośrodku Kultury

mgokDo Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury po raz kolejny zawita kino objazdowe. W piątek, 10 czerwca, w sali widowiskowej odbędą się trzy projekcje filmowe. O godz. 10.00 zostanie wyświetlony film Artur i Minimki 3. Dwa światy, o godz. 17.00 Poznasz przystojnego bruneta, zaś o godz. 19.00 Bejbis. Szczegóły na stronie M-GOK.

 
Informacja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

mjwpuMJWPU informuje, iż zgodnie z harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 w terminie od dnia 31.05.2011 do 29.07.2011 odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I RPO WM 2007-2013 „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (dotyczy wsparcia wyłącznie funduszy pożyczkowych)” i w ramach Priorytetu IV RPO WM 2007-2013 „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi - Rekultywacja składowisk odpadów, w zakresie zamykania i rekultywacji istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”. Szczegółowe informacje w ogłoszeniach: pdf Działanie 1.4 pdf Działanie 4.2

 
X sesja Rady Miejskiej

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie zawiadamia o obradach X sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011 r. o godz. 14.00 w sali M-GOK w Żelechowie.

Więcej… [X sesja Rady Miejskiej]
 
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

Działając zgodnie z § 45 ust. 4 Statutu Gminy Żelechów, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie zawiadamia o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2011 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie.

Więcej… [Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej]
 
X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP

dsc_0015_130W niedzielę, 29 maja, w remizie OSP w Woli Żelechowskiej odbył się X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żelechowie.

Więcej… [X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP]
 
Posiedzenie Komisji Komunalnej i Budżetu

Działając zgodnie z § 46 ust. 1 Statutu Gminy Żelechów, Przewodniczący Komisji Komunalnej i Budżetu zawiadamia o posiedzeniu Komisji Komunalnej i Budżetu, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie.

Więcej… [Posiedzenie Komisji Komunalnej i Budżetu]
 
Wybory ławników na lata 2012-2015

wybory_lawnikowUprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników do Sądu Rejonowego w Garwolinie wybranych w roku 2007. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Miejska w Żelechowie w bieżącym roku dokona wyboru ławników na lata 2012-2015.

Więcej… [Wybory ławników na lata 2012-2015]
 
Informacja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

mjwpuMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 11 lipca do 5 września 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

 
"Świat jest teatrem - zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej" - zapytania ofertowe

kl_ue_130W związku z realizacją projektu „Świat jest teatrem - zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, realizowanego w Zespole Szkół w Żelechowie - Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie, Gmina Żelechów zwraca się z prośbą o przesłanie kalkulacji cenowej na wykonanie usługi pełnienia funkcji opiekuna wyjazdu edukacyjnego do Warszawy oraz wynajem autokaru z Żelechowa do Warszawy dla uczestników projektu.

Więcej… [Świat jest teatrem - zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej" - zapytania ofertowe]
 
Pożar lasu we Władysławowie

img_5615_130W sobotnie popołudnie, 21 maja, w kompleksie leśnym we Władysławowie wybuchł pożar. Do akcji gaśniczej przystąpiło 26 jednostek OSP z terenu trzech gmin: Żelechowa, Sobolewa i Trojanowa oraz jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP z Garwolina.

Więcej… [Pożar lasu we Władysławowie]
 
"Świat jest teatrem - zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej" - zapytania ofertowe

kl_ue_130W związku z realizacją projektu „Świat jest teatrem - zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, nr projektu POKL.09.05.00-14-040/10 realizowanego w Zespole Szkół w Żelechowie - Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie, Gmina Żelechów zwraca się z prośbą o przesłanie kalkulacji cenowej na zakup laptopa i keyboardu wraz z dostawą do Zespołu Szkół w Żelechowie.

Więcej… [Świat jest teatrem - zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej" - zapytania ofertowe]
 
Recytowali poezję i prozę

DSC_0026_130W piątek, 13 maja, w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zostały przeprowadzone eliminacje gminne XXVIII Konkursu recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. W konkursie zaprezentowało się 17 recytatorów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Szczegółowa relacja na stronie internetowej M-GOK.

 
Leśne manewry

100_0270_13030 jednostek OSP z terenu powiatu garwolińskiego wzięło udział w ćwiczeniach zorganizowanych w piątek, 6 maja, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie. Na manewrach obecni byli druhowie z Żelechowa i Woli Żelechowskiej.

Więcej… [Leśne manewry]
 
Informacja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

mjwpuMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w terminie od 13 czerwca do 22 lipca 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” na temat: „Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób)”. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

 
<< pierwsza < 71 72 73 75 77 78 79 80 > ostatnia >>

Strona 75 z 81

Inwestycje

inwestycje_menu

 

2017a

 

logo_rynek_b

 

logo_kochanowskiego

 

logo_komunalny_aleja

 

logo_drogi_gminne

 

2016a

 

rewitalizacja_ratusza_menu

 

 

2015

 

goniwilkszkola

 

klub

 

elewacjawola

 

ogrodzenielomnica

 

drogi

 

wiaty

 

alejka

 

gozdek

 

2014

 

budowa_kanalizacji

 

oswietlenie_Piastow

 

boisko_ZS

 

pilsudskiego34

 

zsStefanow

 

oczyszczalnie

 

drogi

 

plac_zabaw

 

silownie

 

szatnia

 

2013a

 

logo_ratusz

 

inwestycje_drogowe

 

siec_wodociagowa

 

remontlazienek

 

solecki_menu

 

2012a

 

remonty_drog

 

solecki_menu


budowa_lomnica

epuap-logo

zakladanie

uslugi

baner_KDR

logo_smieci2

Przekaż stare fotografie

 

Znajdź na stronie

Godziny pracy urzędu

Praca Urzedu 2018

Indywidualizacja 2013/14

kl_ue_mod_220

 

Zaczarowany świat teatru

kl_ue_mod_220

Zamki, rycerze, turnieje

kl_ue_mod_220

Mały odkrywca w przedsz.

kl_ue_mod_220

Przedsz. w świecie sztuki

kl_ue_mod_220

Pr. ręczne - trad. i nowocz.

kl_ue_mod_220

kl_ue_mod_220

   Poprawa dostępności do edukacji

   przedszkolnej w Gminie Żelechów

   poprzez stworzenie punktów

   przedszkolnych w miejscowościach

   Stary Kębłów i Stary Goniwilk

Wstąp do NSR!

 

nsr

Żelechów w statystyce

 

stat_vademecum_samorzadowca

Dzienniki urzędowe

 

Żelechów

 

Żelechów

Warto przeczytać

 

historia_zel_m   traugutt_m

zelechow_na_starej_fotografii_m   monografia_m

folder_Traugutt_130

Żelechów w obiektywie

W tej chwili nas ogląda

Naszą witrynę przegląda teraz 181 gości